Blessurepreventie

Bij blessurepreventie trachten we, via een specifieke screening, de zwakke factoren in het lichaam op te sporen. Hieraan koppelen we dan een gericht oefenschema om zo klachten in de toekomst te vermijden. Vaak wordt dit ook wel aanzien als doelgericht trainen in functie van uw sport, hobby of werk. Deze oefeningen kan je onder begeleiding bij ons uitvoeren, in onze functional fitness, ofwel thuis.

Daarnaast heb je ook nog secundaire preventie, waarbij we na de revalidatie van een letsel, de kans op herval zo veel mogelijk gaan beperken door opnieuw via een specifieke screening uw risicofactoren in beeld te brengen.

Spartanova

SpartaNova werd in 2010 opgericht als spin-off van UGent en de VUB. Hun missie is de sportwetenschap in de praktijk brengen. Daarvoor gebruiken ze de meest recente wetenschappelijke inzichten over preventie, revalidatie, monitoring en training voor sporters, en vertalen deze in een tool voor professionals en veldexperts.

Via partnerships met academische partners kan SpartaNova continu nieuwe onderzoeksinzichten en veldexpertise integreren, zodat hun applicatie voortdurend evolueert en bijgeschaafd wordt. Ze bieden een nieuwe kijk op fysiotherapie en sportwetenschap, gebaseerd op preventie en wetenschappelijk onderbouwde screening, opvolging en training. Een toenemend aantal professionals en domeinexperts in vele landen hebben hun visie en methodologie geïntegreerd en erkennen SpartaNova als hun standaard. Spartanova blijft hun platform en netwerk uitbouwen en versterken, waardoor hun expert community makkelijker kennis kan delen en van elkaar kan leren. Zo kunnen hun experts niet alleen groeien als professional maar ook hun sporters optimaal begeleiden.

Welke screenings

Iedere recreatieve of topsporter die een complete en uitgebreide screening wil laten uitvoeren van zijn/haar lichaam. Voor iedere sporter is er een module.

L

Basis screening

L

Performance screening

L

Full screening

L

Return to sport

Ook nood aan professionele begeleiding?